• Ne puteți suna la (0259) 475222

  • office@emanuelhospice.org

Serviciile hospice sunt gratuite şi sunt oferite în mod nediscriminatoriu pacienţilor eligibili adulţi sau copii, indiferent de apartenenţa etnică, culturală sau religioasă.

Echipa hospice alcătuită din medici, asistente medicale, asistente sociale (cu pregătire de specialitate în domeniul îngrijirii paliative) şi voluntari, asigură la domiciliul pacienţilor:

over

Servicii medicale şi de nursing în vederea obţinerii unui control optim al durerii şi al altor simptome

Informarea şi educarea familiei şi / sau pacientului cu privire la diagnostic, prognostic, tratament; şi  îngrijire; asigurarea de echipamente  medicale (concentrator  de  oxigen, aspirator de secreţii etc) şi materiale pentru îngrijire (pansamente, scutece pentru incontinenţă etc); pregătirea familiei în vederea decesului pacientului (ultimele 48  ore)

over

Servicii de suport psiho-emoţional şi asistenţă spirituală

Consiliere de bază şi suport emoţional pentru pacient şi familie prin utilizarea tehnicilor adecvate (individuale, de familie sau de grup); consiliere şi sprijin spiritual.

over

Servicii de voluntariat

Companie pentru pacient; ajutor în gospodărie; cumpărături uzuale; pauză de „respiro”  pentru  îngrijitor; mici reparaţii casnice; transport  la / de  la  spital  etc.

over

Servicii sociale

Informarea şi sprijinirea pacientului şi familiei în demersurile necesare obţinerii unor drepturi sociale; sprijin material sau financiar pentru pacienţii şi familiile care au venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime; activităţi recreative în cazul copiilor asistaţi (tabere, excursii).

over

Servicii de sprijin pentru familie în perioada de doliu

Suport emoţional şi consiliere de doliu (individuală, de familie sau de grup); consultanţă şi suport în soluţionarea unor probleme sociale (ex. pensii de urmaş).

over

Servicii de suport şi consiliere spirituală

Servicii de suport şi consiliere spirituală, acordate de capelan sau consilier spiritual, cu respectarea convingerilor şi a valorilor personale ale beneficiarilor. Pacienţii şi familiile sunt ajutaţi să facă faţă întrebărilor şi preocupărilor pe care le au privind sensul vieţii, al suferinţei sau al morţii.

Serviciile asigurate de Hospice Emanuel

Serviciile asigurate de Hospice Emanuel pot fi solicitate de pacient sau familie atât în urma recomandării medicului specialist sau a medicului de familie, cât şi din proprie iniţiativă, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Pentru a beneficia de servicii hospice, aceştia se vor prezenta la sediul Fundaţiei Hospice Emanuel cu următoarele acte necesare preluării în evidenţă:

* copie după buletin sau cartea de indentitate a pacientului;
* copie după un cupon de pensie recent şi adeverinţa de asigurat CAS a pacientului/ sau adeverinţă de la locul de muncă vizată de CAS;
* copii după documente medicale (bilet de ieşire din spital, rezultate de la tomograf, rezultatul examenului histopatologic).

La sediul hospice pacientul sau aparţinătorul va completa un formular de cerere pentru preluarea în evidenţă. Ulterior pacientul va fi vizitat la domiciliu de către un medic şi o asistentă medicală pentru evaluarea iniţială a stării medicale şi stabilirea planului de tratament şi îngrijire. Frecvenţa vizitelor pentru îngrijire medicală la domiciliu va fi stabilită împreună cu pacientul şi familia, în funcţie de necesităţile de îngrijire. În funcţie de problemele identificate de echipa medicală, ei pot sugera pacientului intervenţia altor membri ai echipei hospice (asistent social, psiholog, capelan, voluntar) sau serviciile acestora pot fi solicitate direct de pacient sau aparţinători.

Hospice Emanuel acordă servicii de îngrijire paliativă:

* persoanelor adulte diagnosticate cu boală oncologică avansată, progresivă, cu prognostic de viaţă limitat (sub 12 luni), confirmat de medicul specialist oncolog;
* copiilor cu diverse afecţiuni incurabile grave (oncologice sau non-oncologice) confirmate de medicul specialist;

Serviciile hospice sunt oferite pacienţilor eligibili în regim de gratuitate, fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, apartenenţă socială sau religioasă.