Serviciile hospice sunt gratuite şi sunt oferite în mod nediscriminatoriu pacienţilor eligibili adulţi sau copii, indiferent de apartenenţa etnică, culturală sau religioasă.

Echipa hospice alcătuită din medici, asistente medicale, asistente sociale (cu pregătire de specialitate în domeniul îngrijirii paliative) şi voluntari, asigură la domiciliul pacienţilor:

  • servicii medicale şi de nursing în vederea obţinerii unui control optim al durerii şi al altor simptome; informarea şi educarea familiei şi / sau pacientului cu privire la diagnostic, prognostic, tratament; şi  îngrijire; asigurarea de echipamente  medicale (concentrator  de  oxigen, aspirator de secreţii etc) şi materiale pentru îngrijire (pansamente, scutece pentru incontinenţă etc); pregătirea familiei în vederea decesului pacientului (ultimele 48  ore)
  •  

  • servicii sociale: informarea şi sprijinirea pacientului şi familiei în demersurile necesare obţinerii unor drepturi sociale; sprijin material sau financiar pentru pacienţii şi familiile care au venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime; activităţi recreative în cazul copiilor asistaţi (tabere, excursii).
  •  

  • servicii de suport psiho-emoţional şi asistenţă spirituală: consiliere de bază şi suport emoţional pentru pacient şi familie prin utilizarea tehnicilor adecvate (individuale, de familie sau de grup); consiliere şi sprijin spiritual.
  •  

  • servicii de sprijin pentru familie în perioada de doliu: suport emoţional şi consiliere de doliu (individuală, de familie sau de grup); consultanţă şi suport în soluţionarea unor probleme sociale (ex. pensii de urmaş).
  •  

  • servicii de voluntariat: companie pentru pacient; ajutor în gospodărie; cumpărături uzuale; pauză de „respiro”  pentru  îngrijitor; mici reparaţii casnice; transport  la / de  la  spital  etc.