• Ne puteți suna la (0259) 475222

  • office@emanuelhospice.org

  • Servicii
  • Promovare

Asigurarea de servicii specializate de îngrijire paliativă

Peste 1600 de pacienţi adulţi cu cancer în stadiu avansat şi 188 de copii cu boli ameninţătoare de viaţă au beneficiat până în prezent de servicii gratuite de îngrijiri paliative la domiciliu, asigurate de Hospice Emanuel. În 2012 au fost îngrijiţi 310 pacienţi (259 adulţi, 51 copii) personalul hospice efectuând 9075 de vizite la domiciliu, în spitale sau diferite instituţii, în vederea controlului simptomelor şi a soluţionării problemelor complexe ale bolnavilor şi aparţinătorilor acestora.

Promovarea conceptului hospice şi de îngrijire paliativă

Începând cu anul 2004, membri ai echipei hospice cu pregătire în domeniul formării profesionale s-au implicat în programe de educaţiepentru medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali şi voluntari, organizate în colaborare cu Centrul de Studii în Îngrijire Paliativă din Braşov şi Colegiul Medicilor Bihor. Peste 150 de medici şi asistente medicale au beneficiat de cursuri introductive şi educaţie în domeniul îngrijirilor paliative. Au fost de asemenea organizate programe de educaţie pentru asistenţi sociali, psihologi şi voluntari. Promovarea conceptului hospice la nivelul comunităţii s-a realizat prin publicarea de broşuri, articole, interviuri în mass-media şi organizarea de evenimente adresate publicului larg.

  • Avocare
  • Reprezentare

Avocarea pentru drepturile pacientului la controlul durerii şi la o îngrijire adecvată

Lorem ipsum

Hospice Emanuel a fost reprezentat în:

Grupul de lucru al Asociaţiei Naţionale de Îngrijire Paliativă care a elaborat Standardele naţionale de îngrijire paliativă (document lansat oficial la Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, în 2002). Comitetul de experţi în domeniul îngrijirilor paliative al Consiliului Europei (Franţa, Strasbourg), care a elaborat Recomandarea 24 (2003) privind organizarea serviciilor de ingrijire paliativă în statele membre (lansată oficial în 2005 la Belgrad). Subcomisia de Paliaţie şi Terapie a Durerii din cadrul Ministerului Sănătăţii, care a propus modificări ale legislaţiei privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor psihotrope şi stupefiante, pentru a facilita accesul pacienţilor la medicaţia opioidă pentru controlul durerii. (Legea Nr. 339 din 29 noiembrie 2005). Grupul de lucru al Coaliţiei Naţionale de Îngrijire Paliativă, care a a elaborat standardele minime privind asigurarea serviciilor de îngrijire paliativă în România şi propuneri legislative în acest sens. (Aceste propuneri se regăsesc în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România pentru anul 2010, publicat la data de 01/04/2010).