Hospice Emanuel acordă servicii de îngrijire paliativă:

  • persoanelor adulte diagnosticate cu boală oncologică avansată,
    progresivă, cu prognostic de viaţă limitat (sub 12 luni), confirmat de medicul specialist oncolog;
  • copiilor cu diverse afecţiuni incurabile grave (oncologice sau non-oncologice) confirmate de medicul specialist;

Serviciile hospice sunt oferite pacienţilor eligibili în regim de gratuitate, fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, apartenenţă socială sau religioasă.