• Ne puteți suna la (0259) 475222

  • office@emanuelhospice.org

loveicon
loveicon
loveicon
loveicon

Serviciile asigurate de Hospice Emanuel

Serviciile asigurate de Hospice Emanuel pot fi solicitate de pacient sau familie atât în urma recomandării medicului specialist sau a medicului de familie, cât şi din proprie iniţiativă, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Pentru a beneficia de servicii hospice, aceştia se vor prezenta la sediul Fundaţiei Hospice Emanuel cu următoarele acte necesare preluării în evidenţă:

* copie după buletin sau cartea de indentitate a pacientului;
* copie după un cupon de pensie recent şi adeverinţa de asigurat CAS a pacientului/ sau adeverinţă de la locul de muncă vizată de CAS;
* copii după documente medicale (bilet de ieşire din spital, rezultate de la tomograf, rezultatul examenului histopatologic).

La sediul hospice pacientul sau aparţinătorul va completa un formular de cerere pentru preluarea în evidenţă. Ulterior pacientul va fi vizitat la domiciliu de către un medic şi o asistentă medicală pentru evaluarea iniţială a stării medicale şi stabilirea planului de tratament şi îngrijire. Frecvenţa vizitelor pentru îngrijire medicală la domiciliu va fi stabilită împreună cu pacientul şi familia, în funcţie de necesităţile de îngrijire. În funcţie de problemele identificate de echipa medicală, ei pot sugera pacientului intervenţia altor membri ai echipei hospice (asistent social, psiholog, capelan, voluntar) sau serviciile acestora pot fi solicitate direct de pacient sau aparţinători.